Låt mitt hjärta
sjunka ner
i din kärleks strömmar

Låt mitt hjärta
sjunka ner
i försynens strömmar

Jag är här
Du är här
i det som är