Syster Enbärs adventskalender: Lucka 9

Ur lucka 9 hörs den rysk-tjuvasiske poeten Gennadij Ajgis röst ur en samling ömsinta essäer och dikter:

 

 

Pauserna – är platser att betyga Sången – sin vördnad.

 

 

Gennadij Ajgi: Poesi-som-Tystnad, i Samtal på avstånd. Övers. Annika Bäckström, Mikael Nydahl & Gunnar Wærness. Ariel 2008.