Broder Enbärs festdag

Bild från unsplash.com

Den 29 januari är broder Enbärs festdag och därmed årets stora högtidsdag för förlaget Syster Enbär, som har denne enfaldige broder som sin beskyddare och förebild. Firandet blir enkelt i år, men något tokigt och enbärslikt festinslag hoppas vi kunna åstadkomma under dagen! Vi börjar med att här och nu dela med oss ur ett utdrag ur ett pågående arbete: en bok om den franciskanska rörelsen som förhoppningsvis kommer att kunna färdigställas i god tid före det stora franciskanska jubileumsåret 2026.