Syster Enbär är ett mikroförlag för utgivning av kvalitetslitteratur som av en krets litteraturarbetare med anknytning till förlaget bedöms ha ett litterärt och kulturellt värde, men inte nödvändigtvis någon större eller kortsiktig kommersiell potential. Verksamheten drivs av Alva Dahl.

Syster Enbärs skyddspatron är den helige broder Enbär, en av den helige Franciskus första bröder. Broder Enbär blev känd som en osedvanligt enfaldig typ som ständigt lyckades klanta till det på olika sätt genom sin stora generositet och kompromisslösa kärlek till Gud och till de fattiga. Broder Enbärs festdag är den 29 januari.

Obs! Förlaget tar inte emot några obeställda manus.

E-post: systerenbar snabel-a gmail punkt com

Postadress: Gnejsvägen 10 A, 752 42 Uppsala

Bankgiro: 780-6532