Det trädet här framför dig med sin ljusgröna lövskrud, det förvandlas och skall kanske huggas ned nästa vår, men skönheten som bär det och den skapande kraften där bakom kommer du inte åt.

Geografen och Danteöversättaren Arnold Norlind (1883–1929) var gift med en av det förra seklets främsta svenska intellektuella, Emilia Fogelklou (1878 –1972), och är i dag mest känd som huvudpersonen i hennes roman Arnold. Till yrket geograf gjorde han det till sin egentliga livsuppgift att »bygga sig en ö av kärlek«.

Från min veranda är Arnold Norlinds andliga testamente. En tröstebok från en fattig sjuksäng vid skogsbrynet till en värld som ropar efter helande. Boken utkom första gången 1928 och görs nu tillgänglig på nytt i en lätt språkligt moderniserad utgåva, med ett förord av Alva Dahl.

Boken är formgiven av Tomas Einarsson och omslagsillustrationen är en akvarell av Mary Dahl.

Från min veranda utkom första gången 1928. Syster Enbär ger ut den i september 2020.

ISBN 978-91-519-5523-0.

Köp boken hos Silentium skrifter eller be din lokala bokhandel att köpa in den. (Den finns även i de stora nätbokhandlarna.)

Fysiska bokhandlar som har Från min veranda i lager (200902):

  • Arken, Uppsala
  • Uppsala Bokhandel
  • S:t Sigfrids boklåda, Rättvik

För att beställa recensionsex, skriv till systerenbar snabela gmail punkt com.

Skrivet om Från min veranda:

“Tankeboken är en litterär liten pärla, som härmed väcker liv i en halvt bortglömd författare, vars andliga testamente och tidlösa begrundan säkert också kan nå fram till den allmänintresserade läsaren. Utgivningen kan därför inte kallas annat än en betydande kulturgärning.” (Martin Lagerholm, BTJ-häftet 19, 2020)

“… det här är en bok som förtjänar sin klassikerstatus och som bör läsas av alla som som grubblar på dessa livets (och dödens) eviga frågor.” (Instagramkontot Depressive Realism)