Påskläsning

Tidskriften Pilgrim har med anledning av coronapandemin gett ut ett extranummer inför årets påsk, helt digitalt och fritt tillgängligt för alla som följer denna länk. Där finns ord av tröst, medlidande, vishet och hopp. Biskop em. Martin Lönnebo skriver i en text som publicerades första gången 2009, men som nu ter sig helt dagsaktuell:

Och i allt detta är varje människa, stark som svag, kallad till kamp mot det som fördärvar livet.

En ensam björk mot vårhimlen.

Akvarell av Mary Dahl

Vi behöver inte vänta. Låt oss handla, bedja och ge varandra livsmod.

Ge inte upp. Fatta mod. Du behövs. Ropa på hjälp.

Jorden och universum vilar inte i vår bräckliga hand.

Den som upptäcker och uppskattar numret rekommenderas att beställa en prenumeration på denna unika kvalitetstidskrift för andlig vägledning.

Syster Enbär gestaltar hoppet genom att planera för kommande utgivning. Efter sommaren ska en ny bok utkomma, eller riktigare: en klok och vällagrad gammal bok i en nyutgåva som förhoppningsvis kan väcka just livsmod. Mary Dahl skissar på ett akvarellomslag med motiv som andas påskliv. Mer information om boken kommer här under de närmaste veckorna.