Havandeskapet

Nu är förlagets tredje bok skickad till tryck. Havandeskapet utkommer i oktober/november. Mer information om boksläppet kommer längre fram. Redan nu kan du läsa mer om boken här.