Syster Enbärs adventskalender: Lucka 1

Syster Enbär kommer varje dag under advent att ge ett boktips med ett citat. I lucka 1 finner vi Klara av Assisi, som på sin dödsbädd tilltalar sin egen själ:

Gå lugnt i frid, för du ska ha ett gott följe. Ty han som har skapat dig har helgat dig i förväg, och då han skapade dig sände han den helige Ande i dig, och han har alltid vakat över dig såsom en mor över sitt lilla barn som hon älskar.

Klara av Assisi: Skrifter och dokument. Övers. Henrik Roelvink. Veritas 2012.

Simone Martini 047.jpg

Sankta Klara av Assisi. Fresk av Simone Martini i den nedre Franciskusbasilikan, Assisi.