Syster Enbärs adventskalender: Lucka 2

Bakom lucka två talar Simone Weil om dem som kanske inte säger rakt ut att de älskar Gud, men ändå på något vis gör det:

Implicit gudskärlek kan endast ha tre ting till direkt föremål, de tre ting här i världen, i vilka Gud är närvarande; reellt men på ett fördolt sätt närvarande. Dessa tre objekt är religiösa riter, världsalltets skönhet och vår nästa. (…)

Dessa slag av kärlek är av exakt lika stort inre värde. (…)

De försvinner inte, när själen fylls av direkt kärlek till Gud. De blir oändligt mycket starkare; och tillsammans bildar allt detta en enda kärlek.

Simone Weil: Former av implicit kärlek till Gud, i Väntan på Gud, övers. Karin Stolpe 1957.