Syster Enbärs adventskalender: Lucka 3

Bakom lucka 3 väntar den store hymndiktaren från 500-talets Bysans, Romanos Meloden. Hans julhymn är en adventskalender i sig, med 24 strofer. I nummer 3 förvirras och förundras Maria över de enkla förhållanden som Gud valt att födas i. Stroferna lyder i Hjalmar Gullbergs översättning:

Konungars konung bor i fattighuset,
himmelens herre sänkte sig till gruset –
hur fann du lust till denna krubbas läger?
Se, inget rum för din slavinna äger
härbärget, ingen plats för mig står tom;
och detta skjul är andras egendom!
När Sara födde, fick hon jordagods:
mig har en usel håla anförtrotts.
Men hålan valdes åt din moder ut,
ty sådant var ditt syfte och beslut,
nyfödda barn, av evighet Gud!

Romanos: Julhymn. Övers. Hjalmar Gullberg. Artos 1994.