Syster Enbärs adventskalender: Lucka 4

Bakom lucka 4 gömmer sig Greta Hofsten, den avhoppade AMS-chefen som blev publicist och brevbärare.

Varje gång en människa upplever sig som sedd med en värderande blick, en blick som söker efter något av värde eller efter bristen på värde, blir ett missat möte. På den blicken svarar hon med att visa fram sig, med att visa upp en bild av sig själv, samtidigt som hon stänger sitt inre. Så har förfalskningen inträtt. Med bildens hjälp tror hon sig kunna vinna kärlek på en omväg. För hon tror sig ha lärt att kärlek får man inte för intet. När kärlek är just det som man bara kan få för intet. 

Greta Hofsten: Samtalsvis. Bonnier 1969.