Syster Enbärs adventskalender: Lucka 7

Å finne seg selv som menneske i dette dirrende møtet, er å gå gjennom en åpen dør og begynne vandringen mot en større virkelighet, der jeg er forbundet med alt og alle.

Berøringen

Og kanskje finnes det også midt i gleden en stor ydmykelse, den endelige kapitulasjonen. Den som lokker oss til å løsne grepet om tidens strengeste bud: at jeg må være uavhengig, stolt, selvgående for enhver pris. For i bønnen åpner det seg en annen livskraft: Det ropet som finnes i oss, som bryter frem når vi står ved stupet, som vokser i oss når sulten og tørsten etter virkelig liv trenger seg på. Dyret som brøler ut sin tørst. Det er behovene i oss som fra første stund ble skapt til åt forbunde oss med alle andre i verden – og med Gud selv. Det er den avhengigheten som er innebygget i vår menneskelighet, men som vi oppøves til å kamuflere og skamme oss over.

Ellen Merete Wilkens Finnseth: Berøringen: Om det umulige mötet mellom Gud og menneske. Vårt land forlag 2018.