Syster Enbärs adventskalender: Lucka 12

Genom att alltför mycket betona varje religiös erfarenhetsverklighet som “mystisk”, beslöjar och fjärmar vi ofta dess utpräglade karaktär av upplevd realitet. Djupt erfarna andar har i själva kvalens natt förnummit religiös verklighet under klar medvetenhet och därav följande meddelelsebehov. Men den verkligheten kan upplevas också av barn. “Ett kort ögonblick av jublande lyckoförnimmelse, upplevd av en barnunge under den tidrymd, som en parvel behöver för att korsa en gata, kan göra ett livsvarigt intryck, som hjälper en begripa vad de fromme menade med sitt tal om salighet som övergåt allt förstånd.” (Ingrid Segerstedt Wiberg, Torgny Segerstedt). […]

Sådan “given” erfarenhet i en människas inre helhet känns igenom, oberoende av kulturform och bindningsart. Men mottagaren kan ju själv i hög grad begränsa den genom att efteråt psykologisera den eller identifiera den med någon trång eller vag form, som den kunnat genomlysa. Eller än värre själv fastna i någon (personlig eller samfunds-)egocentricitet, som murar in och kväver det som skulle befria, lysa och lydas.

Emilia Fogelklou: Form och strålning. Bonnier 1958.