Syster Enbärs adventskalender: Lucka 16

I lucka 16 finner vi en bok med Kavafis samlade dikter som är kul bland annat därför att den innehåller ett mycket utförligt ämnesregister. För att finna följande dikt kan man slå på exempelvis “nonsens” eller “sällskapsliv”:

 

SÅ MYCKET DU FÖRMÅR

Om än du ej gestalta kan ditt liv så som du vill,
försök åtminstone det här
så mycket du förmår: förringa ej dess värde
i ändlöst umgänge med världen,
med många sammanträden och i många samtal.

Förringa ej dess värde; släpa det ej runt,
ta det ej ofta ut att exponeras
i umgängets och sällskapslivets
triviala nonsens,
till dess ditt liv blir som en efterhängsen främling.

 

Konstantin Kavafis: Samlade publicerade dikter. Övers. Gottfried Grunewald. Per Åströms förlag 1986.