Syster Enbärs adventskalender: Lucka 15

Ett par dagar efter Lucia får vi läsa ett annat klart lysande medeltidshelgon, Bernard av Clairvaux, vars andliga testamente citeras av en hänförd Gunnel Vallquist:

Jag lämnar inte efter mig något särskilt gott religiöst föredöme, men det finns tre saker som jag minns mig ha iakttagit efter förmåga och som jag vill rekommendera åt er. Jag har alltid litat mindre på mitt eget omdöme än på andras. När någon har sårat mig har jag aldrig försökt hämnas. Så mycket som möjligt har jag undvikit att vara någon till anstöt, och om anstöten ändå har uppstått, har jag bemödat mig att mildra den.

Gunnel Vallquist: Helgonens svar. Bonnier 1963.