Syster Enbärs adventskalender: Lucka 14

Den 14 december är den helige Johannes av Korsets festdag! I lucka 14 finner vi därför denne store medeltidsdiktare, här i översättning av Hjalmar Gullberg:

 

Jag vet en brunn som flödar, en vattenåder,
                                               fast natten råder.

En evig källa har i lönndom runnit;
jag vet så väl var den sitt läger funnit,
                                               fast natten råder.

Dess uppkomst vet jag ej ty den har ingen,
men vet: all uppkomst är den själv för tingen,
                                               fast natten råder.

Vet att i skönhet har den ej sin like,
att därur dricker jord och himmelrike,
                                               fast natten råder.

Jag vet att i det flödet utan botten
har ingen vadat mot en stand och nått den,
                                               fast natten råder.

[…]

Ett evigt källsprång är i lönndom givet
oss i det livets bröd som ger oss livet,
                                               fast natten råder.

Här bjuds de varelser som världen rymmer
att mätta sig med vattnet, fast det skymmer,
                                               ty natten råder.

Den dolda brunnen som min längtan målar
i detta livets bröd den för mig strålar,
                                               fast natten råder.

 

Johannes av Korset: Levande kärlekslåga. Karmeliterna 1984.