Syster Enbärs adventskalender: Lucka 6

Jag läser inte så mycket teologi, i strängt akademisk mening, men i lucka 6 vill jag tipsa om den samtida franciskanska teologen Ilia Delio, som skrivit flera värdefulla böcker om bland annat skapelseteologi. I hennes bok om Bonaventura skriver hon om hur Guds treeniga natur på ett fullständigt genomgripande sätt präglar Guds skapelse och oss människor:

[Bonaventure] did not view the Trinity as an intellectual datum but a doctrine with radical consequences for Christian life. […]

Can a person live in total isolation from others for an indefinite period of time, and grow in love? Probably not. Unless there is an “other” in that person’s life, love cannot grow apart from relationship. Similarly, God cannot be a single monad, a self-sufficient singular One. If this were true, God would not be love. […]

Just as communication of love to another within the Trinity marks divine perfection, so too, in creation, everything that exists is structured to be in a relationship of love. The community of triune love is the very basis of created life.

Ilia Delio, O.S.F.: Simply Bonaventure: an introduction to His Life, Thought and Writing. New City Press 2001.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 5

EN STILLHET VIDGADES
En stillhet vidgades mjuk som soliga vinterskogar.
Hur blev min vilja viss och min väg mig underdånig
Jag bar i min hand en etsad skål av klingande glas.

 blev min fot  varsam och kommer inte att snava.
 blev min hand  aktsam och kommer inte att darra.
 blev jag överflödad och buren av styrkan ur sköra ting.

Karin Boye: För trädets skull. 1934. Finns hos Litteraturbanken.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 4

Bakom lucka 4 gömmer sig Greta Hofsten, den avhoppade AMS-chefen som blev publicist och brevbärare.

Varje gång en människa upplever sig som sedd med en värderande blick, en blick som söker efter något av värde eller efter bristen på värde, blir ett missat möte. På den blicken svarar hon med att visa fram sig, med att visa upp en bild av sig själv, samtidigt som hon stänger sitt inre. Så har förfalskningen inträtt. Med bildens hjälp tror hon sig kunna vinna kärlek på en omväg. För hon tror sig ha lärt att kärlek får man inte för intet. När kärlek är just det som man bara kan få för intet. 

Greta Hofsten: Samtalsvis. Bonnier 1969.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 3

Bakom lucka 3 väntar den store hymndiktaren från 500-talets Bysans, Romanos Meloden. Hans julhymn är en adventskalender i sig, med 24 strofer. I nummer 3 förvirras och förundras Maria över de enkla förhållanden som Gud valt att födas i. Stroferna lyder i Hjalmar Gullbergs översättning:

Konungars konung bor i fattighuset,
himmelens herre sänkte sig till gruset –
hur fann du lust till denna krubbas läger?
Se, inget rum för din slavinna äger
härbärget, ingen plats för mig står tom;
och detta skjul är andras egendom!
När Sara födde, fick hon jordagods:
mig har en usel håla anförtrotts.
Men hålan valdes åt din moder ut,
ty sådant var ditt syfte och beslut,
nyfödda barn, av evighet Gud!

Romanos: Julhymn. Övers. Hjalmar Gullberg. Artos 1994.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 2

Bakom lucka två talar Simone Weil om dem som kanske inte säger rakt ut att de älskar Gud, men ändå på något vis gör det:

Implicit gudskärlek kan endast ha tre ting till direkt föremål, de tre ting här i världen, i vilka Gud är närvarande; reellt men på ett fördolt sätt närvarande. Dessa tre objekt är religiösa riter, världsalltets skönhet och vår nästa. (…)

Dessa slag av kärlek är av exakt lika stort inre värde. (…)

De försvinner inte, när själen fylls av direkt kärlek till Gud. De blir oändligt mycket starkare; och tillsammans bildar allt detta en enda kärlek.

Simone Weil: Former av implicit kärlek till Gud, i Väntan på Gud, övers. Karin Stolpe 1957.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 1

Syster Enbär kommer varje dag under advent att ge ett boktips med ett citat. I lucka 1 finner vi Klara av Assisi, som på sin dödsbädd tilltalar sin egen själ:

Gå lugnt i frid, för du ska ha ett gott följe. Ty han som har skapat dig har helgat dig i förväg, och då han skapade dig sände han den helige Ande i dig, och han har alltid vakat över dig såsom en mor över sitt lilla barn som hon älskar.

Klara av Assisi: Skrifter och dokument. Övers. Henrik Roelvink. Veritas 2012.

Simone Martini 047.jpg

Sankta Klara av Assisi. Fresk av Simone Martini i den nedre Franciskusbasilikan, Assisi.

Köp Längtans flöde direkt från förlaget

Lagom till första advent har Längtans flöde kommit i sin tredje tryckning! Därmed öppnar vi även för möjligheten att köpa boken direkt från förlaget. Den som vill göra så kan mejla namn och adress, samt ev önskemål om dedikation, till systerenbar(a)gmail.com. Priset är 200 kronor per bok + frakt.

Vi skickar även med ett fint litet förlagsvykort med motiv från Monte Subasio, fotat i samband med en liten pilgrimsvandring upp till det franciskanska skogseremitaget Eremo delle Carceri som jag gjorde för ett antal år sedan. Stegvis täcktes landskapet under mig av vita moln, medan himlen var alldeles klar.

Som vanligt går det även bra att köpa boken i bokhandeln.

utsikt över ett molntäckt landskap

Utsikt från Monte Subasio

 

Karin Boyes litterära pris till Alva Dahl

Huddinge kommuns litterära pris till minne av Karin Boye tilldelas i år författaren och översättaren Alva Dahl. Alva Dahl får priset för ”en precis och sökande prosalyrik som vågar gå mot strömmen i en rörelse där vardagligheter och gudomligheter avtäcks”. – Jag är mycket hedrad och glad över att en skara väktare av Karin Boyes […]

Syster Enbärs anteckningsblock

Anteckningsblock är en oundgänglig förbrukningsvara för virriga personer som fortfarande trivs med att omge sig av fysiska kom ihåg-lappar.