Syster Enbärs adventskalender: Lucka 4

Bakom lucka 4 gömmer sig Greta Hofsten, den avhoppade AMS-chefen som blev publicist och brevbärare.

Varje gång en människa upplever sig som sedd med en värderande blick, en blick som söker efter något av värde eller efter bristen på värde, blir ett missat möte. På den blicken svarar hon med att visa fram sig, med att visa upp en bild av sig själv, samtidigt som hon stänger sitt inre. Så har förfalskningen inträtt. Med bildens hjälp tror hon sig kunna vinna kärlek på en omväg. För hon tror sig ha lärt att kärlek får man inte för intet. När kärlek är just det som man bara kan få för intet. 

Greta Hofsten: Samtalsvis. Bonnier 1969.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 3

Bakom lucka 3 väntar den store hymndiktaren från 500-talets Bysans, Romanos Meloden. Hans julhymn är en adventskalender i sig, med 24 strofer. I nummer 3 förvirras och förundras Maria över de enkla förhållanden som Gud valt att födas i. Stroferna lyder i Hjalmar Gullbergs översättning:

Konungars konung bor i fattighuset,
himmelens herre sänkte sig till gruset –
hur fann du lust till denna krubbas läger?
Se, inget rum för din slavinna äger
härbärget, ingen plats för mig står tom;
och detta skjul är andras egendom!
När Sara födde, fick hon jordagods:
mig har en usel håla anförtrotts.
Men hålan valdes åt din moder ut,
ty sådant var ditt syfte och beslut,
nyfödda barn, av evighet Gud!

Romanos: Julhymn. Övers. Hjalmar Gullberg. Artos 1994.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 2

Bakom lucka två talar Simone Weil om dem som kanske inte säger rakt ut att de älskar Gud, men ändå på något vis gör det:

Implicit gudskärlek kan endast ha tre ting till direkt föremål, de tre ting här i världen, i vilka Gud är närvarande; reellt men på ett fördolt sätt närvarande. Dessa tre objekt är religiösa riter, världsalltets skönhet och vår nästa. (…)

Dessa slag av kärlek är av exakt lika stort inre värde. (…)

De försvinner inte, när själen fylls av direkt kärlek till Gud. De blir oändligt mycket starkare; och tillsammans bildar allt detta en enda kärlek.

Simone Weil: Former av implicit kärlek till Gud, i Väntan på Gud, övers. Karin Stolpe 1957.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 1

Syster Enbär kommer varje dag under advent att ge ett boktips med ett citat. I lucka 1 finner vi Klara av Assisi, som på sin dödsbädd tilltalar sin egen själ:

Gå lugnt i frid, för du ska ha ett gott följe. Ty han som har skapat dig har helgat dig i förväg, och då han skapade dig sände han den helige Ande i dig, och han har alltid vakat över dig såsom en mor över sitt lilla barn som hon älskar.

Klara av Assisi: Skrifter och dokument. Övers. Henrik Roelvink. Veritas 2012.

Simone Martini 047.jpg

Sankta Klara av Assisi. Fresk av Simone Martini i den nedre Franciskusbasilikan, Assisi.