Inlägg av Alva Dahl

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 13

I lucka 13 vill Syster Enbär gärna tipsa om en ännu icke existerande bok, nämligen den diktsamling av författaren Gui Minhai som vi längtar efter att läsa när han blir fri från den kinesiska statens bisarra och fullkomligt rättsvidriga kidnappning. Som föraning av denna kommande samling lyser dikten “Lucia”, skriven i fångenskapen och publicerad i […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 12

Genom att alltför mycket betona varje religiös erfarenhetsverklighet som “mystisk”, beslöjar och fjärmar vi ofta dess utpräglade karaktär av upplevd realitet. Djupt erfarna andar har i själva kvalens natt förnummit religiös verklighet under klar medvetenhet och därav följande meddelelsebehov. Men den verkligheten kan upplevas också av barn. “Ett kort ögonblick av jublande lyckoförnimmelse, upplevd av […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 11

Jag såg de gamla kvinnorna i kyrkan Nikolaj Sobor i Leningrad, fruktansvärda gamla kvinnor som liknade rötter sådana som är omöjliga att rycka upp ur jorden, deras livsgrepp är förenat med jorden och håller jorden, dessa rötter är omöjliga att skilja från jorden själv, de knäföll och bugade sig till golvet och slog pannan i […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 10

I lucka 10 väntar en av många böcker av en produktiv Nobelpristagare:   NÄRA ÖGAT Det kan ha hänt.  Det måste ha hänt. Det har hänt förr. Senare. Närmre. Längre bort. Det har hänt, men hände inte dig. Du blev räddad, för du var först. Du blev räddad, för du var sist. För du var […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 9

Ur lucka 9 hörs den rysk-tjuvasiske poeten Gennadij Ajgis röst ur en samling ömsinta essäer och dikter:     Pauserna – är platser att betyga Sången – sin vördnad.     Gennadij Ajgi: Poesi-som-Tystnad, i Samtal på avstånd. Övers. Annika Bäckström, Mikael Nydahl & Gunnar Wærness. Ariel 2008.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 8

Äntligen har tystnaden och ensamheten blivit mitt enda efterlängtade sällskap – en efterlängtad vintermusik för mina sömniga öron äntligen har jag blivit för vild att ha i dina möblerade rum – för att äta med kniv och gaffel vid ditt bord, men för vild för dina öknar och saltade stränder rusar jag mot djupet ovanför […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 7

Å finne seg selv som menneske i dette dirrende møtet, er å gå gjennom en åpen dør og begynne vandringen mot en større virkelighet, der jeg er forbundet med alt og alle. Og kanskje finnes det også midt i gleden en stor ydmykelse, den endelige kapitulasjonen. Den som lokker oss til å løsne grepet om […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 6

Jag läser inte så mycket teologi, i strängt akademisk mening, men i lucka 6 vill jag tipsa om den samtida franciskanska teologen Ilia Delio, som skrivit flera värdefulla böcker om bland annat skapelseteologi. I hennes bok om Bonaventura skriver hon om hur Guds treeniga natur på ett fullständigt genomgripande sätt präglar Guds skapelse och oss […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 5

EN STILLHET VIDGADES En stillhet vidgades mjuk som soliga vinterskogar. Hur blev min vilja viss och min väg mig underdånig?  Jag bar i min hand en etsad skål av klingande glas. Då blev min fot så varsam och kommer inte att snava. Då blev min hand så aktsam och kommer inte att darra. Då blev jag överflödad och buren av styrkan ur sköra ting. Karin Boye: För trädets skull. 1934. Finns hos Litteraturbanken.