Inlägg av

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 10

I lucka 10 väntar en av många böcker av en produktiv Nobelpristagare:   NÄRA ÖGAT Det kan ha hänt.  Det måste ha hänt. Det har hänt förr. Senare. Närmre. Längre bort. Det har hänt, men hände inte dig. Du blev räddad, för du var först. Du blev räddad, för du var sist. För du var […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 9

Ur lucka 9 hörs den rysk-tjuvasiske poeten Gennadij Ajgis röst ur en samling ömsinta essäer och dikter:     Pauserna – är platser att betyga Sången – sin vördnad.     Gennadij Ajgi: Poesi-som-Tystnad, i Samtal på avstånd. Övers. Annika Bäckström, Mikael Nydahl & Gunnar Wærness. Ariel 2008.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 8

Äntligen har tystnaden och ensamheten blivit mitt enda efterlängtade sällskap – en efterlängtad vintermusik för mina sömniga öron äntligen har jag blivit för vild att ha i dina möblerade rum – för att äta med kniv och gaffel vid ditt bord, men för vild för dina öknar och saltade stränder rusar jag mot djupet ovanför […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 7

Å finne seg selv som menneske i dette dirrende møtet, er å gå gjennom en åpen dør og begynne vandringen mot en større virkelighet, der jeg er forbundet med alt og alle. Og kanskje finnes det også midt i gleden en stor ydmykelse, den endelige kapitulasjonen. Den som lokker oss til å løsne grepet om […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 6

Jag läser inte så mycket teologi, i strängt akademisk mening, men i lucka 6 vill jag tipsa om den samtida franciskanska teologen Ilia Delio, som skrivit flera värdefulla böcker om bland annat skapelseteologi. I hennes bok om Bonaventura skriver hon om hur Guds treeniga natur på ett fullständigt genomgripande sätt präglar Guds skapelse och oss […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 5

EN STILLHET VIDGADES En stillhet vidgades mjuk som soliga vinterskogar. Hur blev min vilja viss och min väg mig underdånig?  Jag bar i min hand en etsad skål av klingande glas. Då blev min fot så varsam och kommer inte att snava. Då blev min hand så aktsam och kommer inte att darra. Då blev jag överflödad och buren av styrkan ur sköra ting. Karin Boye: För trädets skull. 1934. Finns hos Litteraturbanken.

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 4

Bakom lucka 4 gömmer sig Greta Hofsten, den avhoppade AMS-chefen som blev publicist och brevbärare. Varje gång en människa upplever sig som sedd med en värderande blick, en blick som söker efter något av värde eller efter bristen på värde, blir ett missat möte. På den blicken svarar hon med att visa fram sig, med […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 3

Bakom lucka 3 väntar den store hymndiktaren från 500-talets Bysans, Romanos Meloden. Hans julhymn är en adventskalender i sig, med 24 strofer. I nummer 3 förvirras och förundras Maria över de enkla förhållanden som Gud valt att födas i. Stroferna lyder i Hjalmar Gullbergs översättning: Konungars konung bor i fattighuset, himmelens herre sänkte sig till […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 2

Bakom lucka två talar Simone Weil om dem som kanske inte säger rakt ut att de älskar Gud, men ändå på något vis gör det: Implicit gudskärlek kan endast ha tre ting till direkt föremål, de tre ting här i världen, i vilka Gud är närvarande; reellt men på ett fördolt sätt närvarande. Dessa tre […]

Syster Enbärs adventskalender: Lucka 1

Syster Enbär kommer varje dag under advent att ge ett boktips med ett citat. I lucka 1 finner vi Klara av Assisi, som på sin dödsbädd tilltalar sin egen själ: Gå lugnt i frid, för du ska ha ett gott följe. Ty han som har skapat dig har helgat dig i förväg, och då han […]